Tin tức và sự kiện

KẾT QUẢ DỰ KIẾN CHÍNH CỦA DỰ ÁN STRIVE

Hội thảo về các cơ hội và công cụ của Erasmus+ Dự thảo đề xuất dự án Erasmus+ KA2 CBHE và các phụ lục Hướng dẫn thúc đẩy kinh nghiệm trao đổi EU-Việt Nam Báo cáo các buổi hội thảo nâng cao nhận thức cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và hành chính Việt Nam về các cơ hội của Erasmus+ Ra mắt công cụ giám sát quốc tế hóa Thành lập trung tâm ảo quốc tế hóa
Các hoạt động nâng cao năng lực nhằm mục đích nâng cao kiến thức của cán bộ giảng dạy và hành chính Việt Nam về các cơ hội của chương trình Erasmus+ trong lĩnh vực giáo dục đại học, cụ thể là liên quan đến các dự án KA1 và KA2 CBHE. Tiêu chí đủ điều kiện, quy tắc tài trợ và tiêu chí thưởng, các công cụ của Ủy ban Châu Âu để xây dựng quan hệ đối tác, tìm kiếm cơ hội tài trợ, quản lý và báo cáo tài trợ (FTOP) là nội dung chính của các hội thảo.   Ý tưởng đề xuất dự án mới là việc ứng dụng những kiến thức thu được qua các khóa đào tạo của đối tác Việt Nam, góp phần tăng cường liên kết với các đối tác EU ngay cả khi dự án kết thúc và khả năng làm chủ dự án CBHE của đối tác Việt Nam. Sự thành công, kinh nghiệm về trao đổi trong khuôn khổ các dự án được trình bày tại tọa đàm kể chuyện kết hợp với nhu cầu của các bên tham gia để soạn thảo tài liệu hướng dẫn hoạt động trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy và hành chính giữa Việt Nam-EU. Báo cáo sẽ hệ thống hóa kết quả về việc nâng cao nhận thức qua các hội thảo. Dự kiến, dự án sẽ tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức tại mỗi trường đại học Việt Nam nhằm tối đa hóa tác động ở cấp địa phương về các cơ hội và công cụ sẵn có của Erasmus+, với đối tượng mục tiêu tiếp cận số lượng tối đa có thể sinh viên, cán bộ giảng dạy và hành chính. Công cụ giám sát sẽ dựa trên các chỉ số phù hợp nhất để theo dõi tiến độ và chất lượng của các chiến lược và hoạt động khác nhau trong lĩnh vực quốc tế hóa và được cung cấp cho trung tâm quốc tế hóa ảo. Nó sẽ được xây dựng dưới dạng ma trận bao gồm một tập hợp các chỉ số hiệu suất chính.  Trung tâm ảo quốc tế hóa sẽ tiếp tục là kết quả tham chiếu tăng cường tầm nhìn về các hoạt động quốc tế của các trường đại học Việt Nam, đồng thời là công cụ để sinh viên, cán bộ giảng dạy và hành chính tại các trường đại học làm quen với các cơ hội do chương trình Erasmus+ và mạng lưới chiến lược mang lại. nhằm thúc đẩy các hoạt động quốc tế tại Việt Nam.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây